Farské oznamy

Nedeľné sväté omše vo farnosti

Budča: v sobotu večer o 18,00 hod.; v nedeľu o 9,30 hod.

Turová: v nedeľu o 8,00 hod.

Bacúrov: v nedeľu o 11,00 hod.

Aktuálne farské oznamy

Farnosť Budča pozýva farníkov ako aj ostatných ľudí dobrej vôle na púť do Lúrd (so zastávkami v La Salette, Avignon, Nice).
Púť sa uskutoční v termíne od 15.7. do 21.7. 2018. Cena je 370 eur. Prihlásiť sa môžete u pani Evy Puškárovej buď osobne, alebo na mailovej adrese: puskarovaeva@yahoo.com alebo na telefónnom čísle  0905 408 742 (cez pracovné dni prosím v odpoludňajších hodinách). Program púte nájdete v nasledovnom dokumente.

Lurdy: farská púť

Príležitosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia je
pol hodiny pred sv. omšou s výnimkou nedele.
Chorých a starých kňaz rád vyspovedá u nich doma.

Svätý ruženec sa modlievame pol hodiny pred sv. omšou.