Farské oznamy

Podľa „covidového automatu“ je od 19.4.  povolené verejné slávenie bohoslužieb pre osoby s negatívnym testom na koronavírus a počet osôb prítomných na bohoslužbe je obmedzený pravidlom: jedna osoba na 15 metrov štvorcových.

Všetky sväté omše a pobožnosti slávené vo farskom kostole môžete aj naďalej sledovať online prostredníctvom internetového kanála YouTube s názvom: Kostol Budča

Spovedávam minimálne pol hodiny pred každou svätou omšou vo všedné dni alebo aj inokedy po vzájomnom dohovore. 

Vzhľadom na určité obmedzenia slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Tých, ktorí kvôli veku alebo zdraviu nemôžu byť fyzicky prítomní na svätej omši,  povzbudzujem k sledovaniu bohoslužieb cez médiá. 

Počas súčasných výrazných obmedzení Vám budem vďačný za vaše milodary, na ktoré je naša farnosť odkázaná, aby zabezpečila aspoň najnutnejšie potreby.
Číslo farského účtu: SK0709000000005030172527