Farské oznamy

Príležitosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia býva
pol hodiny pred sv. omšou vo všedné dni a taktiež v nedeľu
pred prvou svätou omšou.
Chorých a starých kňaz rád vyspovedá u nich doma.

Svätý ruženec sa modlievame pol hodiny pred sv. omšou.