Farské oznamy

Nedeľné sväté omše vo farnosti

Turová: v nedeľu o 8,00 hod.

Budča: v nedeľu o 9,30 hod.

Bacúrov: v nedeľu o 11,00 hod.

Aktuálne farské oznamy

Farnosť nie je zastaraná štruktúra; má veľkú flexibilitu a môže
na seba vziať rozličné podoby – v závislosti od schopností a misijnej kreativity svojho pastiera a miestneho spoločenstva. Aj keď to určite nie je jediná inštitúcia ohlasovania evanjelia, ak je schopná neustále sa reformovať a adaptovať, bude aj naďalej „Cirkvou, ktorá žije uprostred domov svojich synov a dcér“. To predpokladá, že bude naozaj v kontakte s rodinami a so životom veriacich a že nezostane len nefunkčnou štruktúrou oddelenou od ľudí alebo skupinou vyvolených, ktorí sú zahľadení do seba. Farnosť je prítomnosťou Cirkvi na konkrétnom území; miestom načúvania Slovu a rastu kresťanského života; miestom dialógu, ohlasovania a štedrej lásky; miestom adorácie a slávenia. Prostredníctvom vlastných aktivít farnosť povzbudzuje a formuje svojich členov, aby boli činní
v evanjelizácii. Je to spoločenstvo spoločenstiev, svätyňa, do ktorej sa chodia napiť vysmädnutí, aby vládali pokračovať v ceste,
centrum neustáleho misijného snaženia.
Pápež František, Evangelii gaudium, č. 28.

 

Príležitosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia je
pol hodiny pred sv. omšou s výnimkou nedele.
Chorých a starých kňaz rád vyspovedá u nich doma.

 

Svätý ruženec sa modlievame pol hodiny pred sv. omšou.