Fotogaléria

Hody na Turovej (patrocinium filiálneho kostola) 2017

Detský letný tábor v Bacúrove 2017

Prvé sv. prijímanie 2017

Jasličková pobožnosť 2016

Hody na Turovej (patrocínium filiálneho kostola) 2016

Detský letný tábor v Králikoch 2016

Púť farnosti do Krakova 2016

Slávnosť Božieho Tela 2016

Prvé sv. prijímanie 2016

Nedeľa Dobrého Pastiera 2016

Jasličková pobožnosť 2015

Púť na Novú Baňu (roľnícka nedeľa)

Hody v Budči (patrocínium farského kostola)

Hody na Turovej (patrocínium filiálneho kostola)

Detský letný tábor na Močiari 2015

Púť do Ríma

Slávnosť Božieho Tela 2015

Prvé sväté prijímanie v Budči 2015

Požehnanie organu v Turovej 2015

Jasličková pobožnosť 2014

Organový koncert

Birmovka 2014