Mládež

Otázky pre birmovancov

Pápež František odpovedá mladým

Príhovor pápeža Františka birmovancom,
ich rodičom a katechétom

Príhovor Svätého Otca pápeža Františka k mladým
na Svetových dňoch mládeže v Poľsku

Immagine1

Katechézy pápeža Františka: Dary Ducha Svätého

uvod_nadpisje tvoja aplikácia na každý deň, aby si mal možnosť uvažovať ráno aj večer nad svojím životom, ako nad radostnou zvesťou.

image.php

Ďalšími vrele odporúčanými aplikáciami, slúžiacimi ako pomôcka
v duchovnom živote sú:  Sv. Písmo, Modlitebník.

Pismosv.-pismo