Deti

 V utorok o 17,30 hod. na fare deti mávajú (pod dohľadom dospelých) nácvik piesní a príležitosť zahrať sa.

Počas adventu príprava na jasličkovú pobožnosť každú nedeľu
o 17,00 hod. na fare.

Predpokladom pristúpenia ku prvému sv. prijímaniu  je navštevovanie náboženskej výchovy v škole, katechézy vo farnosti  a taktiež účasť detí na nedeľnej sv. omši.
Deti z katechizmových otázok preskúšam v prítomnosti ich rodičov buď u Vás doma alebo na fare. Tu sú otázky pre deti z katechizmu:

Katechizmus