Deti

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude na siedmu veľkonočnú nedeľu 28. mája 2017 o 10.00 hod.

Prvá svätá spoveď bude deň predtým – teda v sobotu
27. mája o 9,00 hod.

Nácvik ku prvému sv. prijímaniu bude týždeň predtým – teda
v nedeľu 21. mája o 15,00 hod.

Predpokladom pristúpenia ku prvému sv. prijímaniu  je navštevovanie náboženskej výchovy v škole a taktiež účasť detí na nedeľnej sv. omši.
Deti z katechizmových otázok preskúšam v prítomnosti ich rodičov buď u Vás doma alebo na fare. Tu sú otázky pre deti z katechizmu:

Katechizmus