Deti

 Predpokladom pristúpenia ku prvému sv. prijímaniu  je navštevovanie náboženskej výchovy v škole, katechézy vo farnosti  a taktiež účasť detí na nedeľnej sv. omši.
Deti z katechizmových otázok preskúšam v prítomnosti ich rodičov buď u Vás doma alebo na fare. Tu sú otázky pre deti z katechizmu:

Katechizmus