Deti

 V stredu o 17,15 hod. na fare deti mávajú (pod dohľadom dospelých) nácvik piesní a príležitosť zahrať sa.

V tomto roku bude prvé sv.prijímanie v nedeľu 2. júna 2019.

Predpokladom pristúpenia ku prvému sv. prijímaniu  je navštevovanie náboženskej výchovy v škole, katechézy vo farnosti  a taktiež účasť detí na nedeľnej sv. omši.
Deti z katechizmových otázok preskúšam v prítomnosti ich rodičov buď u Vás doma alebo na fare. Tu sú otázky pre deti z katechizmu:

Katechizmus