Ekonomická a pastoračná rada

Návrhy, týkajúce sa života farnosti, môžete predložiť miestnemu kňazovi alebo členom farskej pastoračnej i ekonomickej rady.

Vladimír Kollár – Budča, SNP 229/74
(mimoriadny rozdávateľ eucharistie, člen pastoračnej rady)

Marta Ušiaková – Budča, Mierová 85/29 (člen pastoračnej rady)

Miroslav Pindiak – Budča, Stromová  (člen pastoračnej rady)

Mgr. Eliška Marková – Budča, Školská 341/26 (člen pastoračnej rady)

Ing. Peter Kamiač – Budča, P.O. Hviezdoslava 320/9
(člen ekonomickej rady)

Jana Jaďuďová – Budča, Mierová 78/15
(účtovníčka vo farnosti, člen ekonomickej rady)

Mgr. Katarína Janečková – Turová 136 (člen pastoračnej rady)

Pavel Halama – Turová 246
(mimoriadny rozdávateľ eucharistie, člen pastoračnej rady)

Ing. Juraj Kamiač – Turová 120 (člen ekonomickej rady)

Ing. Elena Sekulová – Bacúrov 44
(člen ekonomickej rady)

Jana Mesiariková – Ostrá Lúka 17
(člen pastoračnej rady)

Mgr. Andrea Bartková – Ostrá Lúka 83 (člen pastoračnej rady)

Farnosť nie je zastaraná štruktúra; má veľkú flexibilitu a môže
na seba vziať rozličné podoby – v závislosti od schopností a misijnej kreativity svojho pastiera a miestneho spoločenstva. Aj keď to určite nie je jediná inštitúcia ohlasovania evanjelia, ak je schopná neustále sa reformovať a adaptovať, bude aj naďalej „Cirkvou, ktorá žije uprostred domov svojich synov a dcér“. To predpokladá, že bude naozaj v kontakte s rodinami a so životom veriacich a že nezostane len nefunkčnou štruktúrou oddelenou od ľudí alebo skupinou vyvolených, ktorí sú zahľadení do seba. Farnosť je prítomnosťou Cirkvi na konkrétnom území; miestom načúvania Slovu a rastu kresťanského života; miestom dialógu, ohlasovania a štedrej lásky; miestom adorácie a slávenia. Prostredníctvom vlastných aktivít farnosť povzbudzuje a formuje svojich členov, aby boli činní
v evanjelizácii. Je to spoločenstvo spoločenstiev, svätyňa, do ktorej sa chodia napiť vysmädnutí, aby vládali pokračovať v ceste,
centrum neustáleho misijného snaženia.
Pápež František, Evangelii gaudium, č. 28.