Ekonomická a pastoračná rada

Vladimír Kollár – Budča, SNP 229/74
(mimoriadny rozdávateľ eucharistie, člen pastoračnej rady)

Marta Ušiaková – Budča, Mierová 85/29 (člen pastoračnej rady)

Miroslav Pindiak – Budča, Stromová  (člen pastoračnej rady)

Mgr. Eliška Marková – Budča, Školská 341/26 (člen pastoračnej rady)

Ing. Peter Kamiač – Budča, P.O. Hviezdoslava 320/9
(člen ekonomickej rady)

Jana Jaďuďová – Budča, Mierová 78/15
(účtovníčka vo farnosti, člen ekonomickej rady)

Mgr. Katarína Janečková – Turová 136 (člen pastoračnej rady)

Pavel Halama – Turová 246
(mimoriadny rozdávateľ eucharistie, člen pastoračnej rady)

Ing. Juraj Kamiač – Turová 120 (člen ekonomickej rady)

Ing. Elena Sekulová – Bacúrov 44
(člen ekonomickej rady)

Jana Mesiariková – Ostrá Lúka 17
(člen pastoračnej rady)

Mgr. Andrea Bartková – Ostrá Lúka 83 (člen pastoračnej rady)

Návrhy, týkajúce sa života farnosti, môžete predložiť miestnemu kňazovi alebo členom farskej pastoračnej i ekonomickej rady.