Farský kostol sv. Michala archanjela v Budči

Medzi sakrálne a zároveň stavebné dominanty obce Budča patrí rímsko-katolícky kostol zo 14. storočia. Kráľovná Beatrica – Blažena, vdova po uhorskom kráľovi Ondrejovi II., dala stavať kostol
už v roku 1239 v gotickom slohu. Z neho sa zachovala len svätyňa (časť pred oltárom), ku ktorej bola neskoršie pristavená kostolná loď. Od roku 1530 do roku 1709 patril budčianskym evanjelikom.
Rok 1663 je počiatočným rokom rekatolizácie a budčianski katolíci boli cirkevne zaradení do farnosti v Tŕní. Zotrvali v nej 111 rokov. Rímsko-katolícka farnosť sa v Budči obnovila až v roku 1807.
Kostol renovovali v roku 1926. Postavili v ňom neogotický hlavný oltár s obrazom sv. Michala archanjela.
Dňa 8. mája 2007 diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž konsekroval oltár a zrekonštruovaný kostol.

Dátum celodennej adorácie: 29. septembra