Filiálny kostol Sedembolestnej Panny Márie v Turovej

Obec Turová oddávna patrila z hľadiska cirkevnej správy do farnosti Budča.  Turovskí veriaci museli na sväté omše dochádzať
do budčianskeho kostola. V roku 1936 budčiansky farár Benedikt Mravík požiadal banskobystrického biskupa Mariána Blahu
o povolenie postaviť kaplnku či malý kostolík.  Biskup stavbu povolil a kostol sa začal stavať na mieste schátralej zvonice, ktorú museli zbúrať. Turovský kostolík je úzko spätý s prvým kňazom pochádzajúcim z Turovej, Jánom Futákom, ktorý je známy ako zakladateľ slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku a priekopník modernej slovenskej botaniky. Primičnú omšu v rodnej obci mal
1. augusta 1937 a slúžil ju na poľnom oltári na mieste budúceho turovského kostola. V tento deň bol položený základný kameň budúceho turovského kostola, ktorý požehnal novokňaz. Slávnostná posviacka novej kaplnky a zvonov sa konala 18. septembra 1938. Biskup ňou poveril svojho generálneho vikára Františka Mesíka. Popri dvoch nových zvonoch umiestnili do veže aj starý zvon
z pôvodnej drevenej zvonice ako symbol kontinuity modlitieb minulých čias. Oltár so sochou Sedembolestnej Panny Márie vyhotovili majstri z Banskej Štiavnice – sochár Šteffek a maliar Vavrín. Dňa 19. septembra 2009 diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž zamenil titul “kaplnka” za “kostol” a v tento deň zrekonštruovaný chrám aj požehnal.
P1000671P1000676
 Dátum celodennej adorácie: 14. septembra